top of page
  • Zdjęcie autoraDamian Wolski

Wakacje składkowe

7 czerwca Prezydent podpisał ustawę z 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadza tzw. „wakacje składkowe” dla niektórych przedsiębiorców, czyli zwolnienie od obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne.


Czego i kogo dotyczą „wakacje składkowe”?

Zwolnienie to obejmie składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz ubezpieczenie chorobowe w przypadku przedsiębiorcy, który składkę tę opłaca. Przedsiębiorcy nie będą natomiast zwolnieni z obowiązku uiszczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, która obecnie stanowi największe obciążenie.


Jednocześnie wprowadzono istotne ograniczenia w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia – dotyczy ono bowiem tylko i wyłącznie najmniejszych przedsiębiorców, czyli takich, którzy zatrudniają nie więcej niż 10 osób ubezpieczonych oraz w ostatnich 2 latach nie przekroczyli przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości 2.000 000 euro. Ponadto do pozostałych warunków skorzystania ze zwolnienia zalicza się:

  • brak wykonywania działalności w bieżącym oraz poprzednim roku kalendarzowym na rzecz byłego pracodawcy w tym samym zakresie co w ramach stosunku pracy;

  • podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.


„Wakacje składkowe” dotyczyć będą tyko jednego wybranego przez przedsiębiorcę miesiąca w roku kalendarzowym. Aby skorzystać ze zwolnienia, przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć stosowny wniosek do ZUS w miesiącu poprzedzającym ten, w którym chciałby on skorzystać ze zwolnienia. Wniosek będzie mógł być złożony tylko i wyłącznie za pośrednictwem Portalu Usług Elektronicznych ZUS.


Od kiedy?

Przepisy ustawy z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wchodzą w życie 1 listopada 2024 r., wobec czego pierwsza okazja do skorzystania ze zwolnienia możliwa będzie już w grudniu bieżącego roku.

8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Коментари


bottom of page