top of page
  • Zdjęcie autoraMarta Daćków

Opłata produktowa i jej skutki w VAT oraz PIT/CIT

Zaktualizowano: 8 kwi

Od 1 stycznia 2024 r. na przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu lub gastronomii ciąży nowy, dodatkowy obowiązek – konieczność rozliczenia opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Obowiązek ten wynika z nowelizacji przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.


Czego i kogo dotyczy opłata produktowa?


Opłata produktowa dotyczy produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak kubki na napoje oraz pojemniki na żywność, w tym pudełka. Przedsiębiorcy, oferujący ww. produkty zobowiązani są do doliczania do ceny produktów opłaty produktowej, której wysokość wynika z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami, i wynosi odpowiednio 0,20 zł dla kubków i 0,25 zł dla pojemników.


Jak naliczana jest opłata produktowa?


Opłata produktowa wpłacana jest za okres roku kalendarzowego z dołu, do 15. marca kolejnego roku kalendarzowego, na rachunek bankowy prowadzony przez właściwego marszałka województwa. Brak wniesienia opłaty w powyższym terminie wiązać się będzie z nałożeniem na przedsiębiorcę dodatkowej opłaty w wysokości 50% kwoty niewniesionej.


Jakie są dodatkowe obowiązki związane z opłatą produktową?


Z dodatkowych obowiązków ciążących na przedsiębiorcach wskazać należy na obowiązek prowadzenia stosownej ewidencji, która obejmować ma liczbę nabytych i wydanych produktów jednorazowego użytku objętych opłatą – ewidencja ta może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Ponadto, przedsiębiorcy są także zobowiązani do zapewnienia dostępu do opakowań innych, niż jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.


Opłata produktowa a VAT czy PIT/CIT


Ministerstwo Finansów wskazało dotychczas, że opłata ta powinna być doliczana do ceny nabywanego towaru lub usługi, a zatem podlega ona również opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie ze stawką właściwą dla danego towaru lub usługi. Na ten moment Ministerstwo Finansów nie odniosło się natomiast co do skutków pobierania opłaty w zakresie podatków dochodowych. Sytuacja ta powoduje więc niepewność dla przedsiębiorców, czy pobrana opłata od konsumentów stanowi przychód podatkowy a jej uiszczenie stanowi koszt podatkowy, czy też jest ona neutralna podatkowo.


Jeśli prowadzisz działalność w której wykorzystujesz jednorazowe produkty, takie jak kubki czy pojemniki, przypominamy o konieczności uwzględniania opłaty w cenie oferowanych towarów lub usług oraz o obowiązkach dokumentacyjnych z tym związanych.

 

30 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

留言


bottom of page